Voorstelmotie GL-programma

Het congres van GroenLinks, bijeen op 30 juni 2012,

Overwegende dat

  • Klimaatwetenschappers aantonen dat alleen een Europese CO2-uitstootreductie van 40% in 2020 (ten opzichte van 1990) een voldoende kleine kans biedt op zichzelf versterkende, ontwrichtende klimaatverandering
  • GroenLinks expliciet het voorzorgsprincipe hanteert: als een menselijke activiteit een significant risico oplevert op grote milieuschade, wordt deze activiteit bestreden. Omdat een reductie van 30% een risico van misschien wel 20-30% biedt op onstopbare klimaatverandering, is een dergelijke ambitie niet in overeenstemming met het voorzorgsprincipe
  • Recent onderzoek van Greenpeace aantoont dat een uitstootreductie van 40% mogelijk is zonder grote economische schade en juist veel banen schept (bron: http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2012/Energy%20Revolution%202012/ER2012.pdf)
  • Deze haalbaarheid bevestigd wordt door het feit dat de (conservatieve) Duitse regering een reductie van 40% nastreeft
  • GroenLinks het zich in haar positionering als groene partij niet kan veroorloven om op hèt milieuvraagstuk van deze tijd dezelfde ambities te hebben als Nederlandse middenpartijen en bijvoorbeeld ook de voorzitter van de Europese Commissie
  • GroenLinks ook in het verkiezingsprogramma van 2010 de ambitie uitsprak om de Europese CO2-uitstoot met 40% te verlagen, en de klimaatwetenschappelijke ontwikkelingen sindsdien bepaald geen aanleiding geven de doelstelling te verlagen.

Verzoekt het partijbestuur om in het verkiezingsprogramma voor de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer in punt 1.B.3 de zin

“Nederland pleit binnen de Europese Unie voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 30 procent in 2020 en tenminste 90 procent in 2050, alsmede voor een eerlijke lastenverdeling.”

Te vervangen door de zin

“Nederland pleit binnen de Europese Unie voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 40 procent in 2020 en tenminste 90 procent in 2050, alsmede voor een eerlijke lastenverdeling.”

En gaat over tot de orde van de dag.


Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>