Doe mee tegen CO2!

Deze pagina bevat informatie voor Amemdement 32 van het GroenLinks-conceptprogramma. Ten eerste een kopie van het artikel dat vandaag op www.joop.nl verscheen. Dit artikel bevat ook links naar wetenschappelijke informatie over klimaatverandering. Onder het artikel vind je nog wat andere FAQs/veelgestelde vragen.

**********************************************************************

De klimaatgokkers van het Binnenhof

Hebben politieke partijen de strijd tegen klimaatverandering opgegeven?

Nu ook het D66-verkiezingsprogramma bekend is wordt het politieke landschap van de komende jaren duidelijker. Op milieugebied staan er in de programma’s mooie plannen. Maar een ambitieuze klimaatdoelstelling ontbreekt, misschien uit angst voor economische schade. Terwijl een ferme aanpak van de klimaatcrisis niet alleen noodzakelijk, maar ook haalbaar en banenscheppend is.

De programma’s die de afgelopen weken bekend zijn geworden staan vol mooie groene voornemens. De ChristenUnie en D66 mikken op een ambitieuze 20% duurzame energie in 2020. Het CDA wil in 2016 een volle 85% van alle grondstoffen hergebruiken. En GroenLinks en de SP willen een belasting op vliegen. Al met al een veelbelovende inzet voor de formatie.

Maar de partijen geven niet thuis op het belangrijkste milieuprobleem van deze tijd: klimaatverandering. Om grote problemen te voorkomen moet de uitstoot van CO2 door fabrieken, auto’s en huizen snel worden teruggebracht. De VN-commissie van klimaatwetenschappers zegt dat in rijke landen een CO2-reductie van 25-40% in 2020 nodig is. Alleen dan is er een kans van minder dan 50% op een temperatuurstijging van 2°C of meer. En alleen dat voorkomt waarschijnlijk gevaarlijke klimaatverandering.

In Europa wordt nu onderhandeld over een aanscherping van de CO2-doelstelling van de huidige -20% naar -30% (ten opzichte van 1990; we zitten nu op ongeveer -10%). Maar CDA, D66 en de SP hebben niet eens een doelstelling voor CO2-reductie in 2020, en VVD en de PVV zullen dit ook niet doen als hun programma uitkomt. ChristenUnie en GroenLinks hebben een doelstelling van -30%, en alleen de Partij voor de Dieren wil -40%.

Deze partijen vinden dat 20 of 30% minder CO2 in 8 jaar een hele uitdaging is die het klimaatprobleem serieus aanpakt. Maar om dat te kunnen geloven is een stapel zelfbedrog nodig. De eerste stap daarin is het geloof dat een temperatuurstijging onder de 2°C niet gevaarlijk is, terwijl er dan toch een kans is op grote problemen. Ten tweede is men de 25% gaan geloven en de 40% vergeten, waardoor het risico op grote problemen boven de 50% komt. Ten derde hoopt iedereen dat we teveel CO2-uitstoot wel weer kunnen inhalen na 2020. Maar de VN en milieuorganisaties laten zien dat nu te weinig doen later onmogelijk veel geld gaat kosten.

Tegelijkertijd wil niemand zien dat zelfs een reductie van 25-40% een risico oplevert van 50% op grote problemen. En dan hebben we het niet alleen over een paar onder water gelopen steden of wilder weer, maar bijvoorbeeld over instortende landbouwproductie in de warme landen. Vergeet ook niet dat de IPCC werkt met consensus, en dus de meest enge scenario’s niet mee durft te nemen in haar rapporten. De Club van Rome waarschuwt ook dat beperkte veranderingen in de economische en ecologische balans samen tot een instorting van het bevolkingsaantal kunnen leiden. Binnen 20 jaar.

Het is best mogelijk dat de aarde ingebouwde dempingsmechanismen heeft die ons hachje ook bij slappe CO2-reducties zullen redden. Maar welk risico accepteren we dat het misgaat? Stuurt u uw kind de deur uit als er 50% kans is op een ongeluk? 10%? 1%? Risico’s nemen we iedere dag, maar verstandige mensen hanteren het voorzorgsprincipe: een kans op heel vervelende gevolgen neem je pas als je weet dat die kans klein is, of als je de gevolgen kunt dragen.

De opstelling van Nederlandse politieke partijen wordt nog gekker als we kijken naar wat het zou kosten om een serieuze klimaataanpak te hebben. De Europese Commissie en andere onderzoekers hebben uitgerekend dat een CO2-reductie van 30% een klein tientje per persoon per jaar kost, en -40% zal enkele honderden euro’s per jaar kosten. En veel banen opleveren. Dat is een verzekeringspolis met voorwaarden waar geen verstandig mens nee tegen zegt. Maar zijn die verstandige mensen ook lid van de partijen die hun programma nog kunnen veranderen?

***************************************************************

Kijk ook naar artikel van vrijdag 29 juni in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2816/Klimaatverandering/article/detail/3279176/2012/06/29/Rol-van-methaan-bij-opwarming-aarde-onderschat.dhtml

FAQs

Wat betekent -40% in 2020 voor mij?

Niet zo veel. Min 10% is al gerealiseerd. Min 20% halen we makkelijk in Europa, onder meer door CO2-reductieprojecten in arme landen te ‘kopen’. Min 30% zou enige inspanning van de industrie vragen en meer duurzame energie. Om min 40% te halen zal er ook versneld moeten worden geïnvesteerd in de isolatie van huizen, en ook vliegen en autorijden blijven niet buiten schot. Om de voorzichtige -50% te halen zal ons leven wel deels moeten veranderen; daarom wordt dit niet als realistisch beschouwd. Een keuze met risico’s. 

Vertel meer over de wetenschap van klimaatverandering

De mensheid veroorzaakt door de verwarming en koeling van huizen, transport en industrie uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan (CH4). CO2 houdt de aarde warm, maar als de CO2-concentratie stijgt gaat het klimaat veranderen. Voor de industriële revolutie was de concentratie CO2 in de lucht ongeveer 0,028% (280ppm). Wetenschappers zeggen dat concentraties boven de 350ppm gevaarlijk zijn. ‘Gevaarlijk’ betekent een serieuze kans klimaatverandering die zichzelf versterkt door een vicieuze cirkel. Dan lopen we kans op niet alleen onder water gelopen steden of meer stormen, maar ook bijvoorbeeld instorting van de landbouwproductie in warme landen (waar bijna iedereen woont) of een zeespiegelstijging van 8 meter of meer. Boven de 450ppm zal de temperatuur vrijwel zeker meer dan 2C stijgen en is de kans op ontwrichtende klimaatverandering groter dan 50%. Dit jaar doorbreken we al de 400ppm, en als we ongecontroleerd doorgaan stomen we door naar 600ppm of meer. De VN heeft in een rapport uitgerekend dat (als de VS ook meedoet) Europa nog minstens 1 miljard ton CO2 moet besparen tussen nu en 2020 om niet boven de 450ppm te komen. Dat zou -45% betekenen. Over de limiet van 350ppm heeft niemand het meer, ondanks dat het voorzorgsprincipe eist dat we de kans op grote ontwrichting heel klein moeten proberen te houden. Ook als dat geld kost, al is het maar omdat het meer geld kost als we niets doen.

Waarover gaat de amendement-discussie?

De VN, milieuorganisaties en (Groenlinks in 2010) vinden dat Europa in 2020 minstens 40% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. We hebben -10% al bereikt, in Europa is lang geleden -20% afgesproken, maar wordt onderhandeld over -30%. Dat laatste getal staat ook in het concept-programma 2012 van GroenLinks. En dat is echt te weinig.

Is -40% noodzakelijk?

Ja. Alle landen willen de temperatuurstijging onder de 2°C houden om gevaarlijke klimaatverandering tegen te houden. De VN heeft uitgerekend rijke landen 25-40% reductie moeten halen om de kans op meer dan die +2°C onder de 50% te houden. Een daling van maar -30% levert dus een kans op van misschien wel 50% op een enge toekomst.

Hoe ziet zo’n hete toekomst er uit?

Nu al zien we extremer weer en een hogere zeespiegel. Mogelijke gevolgen van klimaatverandering zijn ook massale uitsterving van plant- en diersoorten en sterk dalende voedselproductie, die zelfs onze beschaving op het spel zou kunnen zetten. Deze effecten zijn mogelijk vanaf +1°C, maar vanaf +2°C al snel waarschijnlijk.

OK, het is noodzakelijk, maar natuurlijk veel te duur…

Zeker niet. De EU berekent dat -30% ipv -20% per burger ongeveer 7-9 euro per jaar kost. Min 40% zal enkele honderden euro’s per burger per jaar kosten (zo’n 6 maanden economische groei), levert eerder meer banen op dan minder, en is goedkoper dan te weinig doen. Want klimaatverandering is duur.

Als het partijbestuur -30% wil, denken ze daar dus anders over!

Integendeel. De noodzaak en de haalbaarheid van -40% in 2020 staan niet ter discussie, zo bevestigde de discussie met de programmacommissie en het partijbestuur op de amendementendag.

Waarom staat het nu dan toch in het concept-programma?

Uit de toelichting blijkt dat -40% de onderhandelingen in Europa richting -30% zou bemoeilijken. Maar er staat al jaren -40% in ons programma, zonder dat de onderhandelingen daar last van hebben. Onderhandelen doe je vanuit je eigen mening, niet vanuit wat je denkt te kunnen bereiken. Ook zet -30% te weinig druk op de kabine tsformatie in Nederland.

Plaatsen we ons buiten de zijlijn met -40%?

In ons programma uit 2010 staat -40% als ambitie, en het is ook de doelstelling van de rechtse regering in Duitsland. Sindsdien stapelt het slechte milieunieuws zich op, vooral over de Groenlandse ijskap en dalende landbouwproductie in warme landen. De -40% is veel makkelijker geworden om te bereiken door de lage groei van de afgelopen jaren en door Chinese massaproductie van zonnecellen (50% goedkoper sinds 2009). Met -30% plaatsen we ons dus misschien niet buiten de zijlijn, maar wel buiten het groene speelveld.

Dus wat is nou beter voor de partij?

Als we invloed willen hebben en onze kiezers willen aanspreken moeten we geloofwaardig, consistent en groen zijn. Geloofwaardig ben je niet als je in 2012 iets anders wil dan in 2010. Consistent ben je niet als je programma vol ingrijpende en dure klimaatmaatregelen staat, maar je een zwakke algemene klimaatdoelstelling hebt. En groen ben je niet als je op het milieuvraagstuk van deze eeuw een positie inneemt die tegen het voorzorgsprincipe ingaat.

 


Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>